• Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów (których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu matematyka) i posiadających kwalifikacje drugiego stopnia oraz przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - (Dz.U. z 2021r., poz. 890).
  • Na zakończenie uczestnik otrzymuje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Matematyki
  • Długość trwania studiów – 3 semestry (500 godzin)
  • Koszt czesnego: 9300 zł, rozłożone na pięć rat, (pierwsza 3100 zł, pozostale po 1550 zł)
  • Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania - szczegóły pod nr. tel. 664315525
  • Szczegółowe treści studiów do pobrania: PROGRAM