• Na zakończenie uczestnik otrzymuje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Informatyki (studia doskonalące)
  • Długość trwania studiów – 2 semestry (120 godzin)
  • Studia są bezpłatne finansowane w całości przez MEiN
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.

 

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia;
  • Zaświadczenie o przygotowaniu do wykonywania zawodu nauczyciela;
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej.

 

Szczegółowe treści studiów do pobrania: PROGRAM