• Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu informatyka) i posiadających kwalifikacje drugiego stopnia oraz przygotowanie do wykonywania zawodunauczyciela (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - Dz.U. 2021 poz. 890).
  • Na zakończenie uczestnik otrzymuje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Informatyki dla nauczycieli
  • Długość trwania studiów – 3 semestry (390 godzin)
  • Koszt czesnego: 7800 zł, rozłożone na pięć rat, (pierwsza 2600 zł, pozostale po 1300 zł)
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.

 

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich);
  • Zaświadczenie o przygotowaniu do wykonywania zawodu nauczyciela;

Szczegółowe treści studiów do pobrania: PROGRAM