UWAGA

Ogłaszamy nowy nabór od października na studia podyplomowe
edycja 2023/2024
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA OD 20%
ZADZWOŃ 664 31 55 25!

Kierunki

Zaawansowane Metody Analizy Danych i Data Mining w Biznesie - STUDIA ONLINE

Studia są realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem pakietu Google Workspace. Zajęcia są nagrywane i udostępniane słuchaczom.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najbardziej popularnymi technikami, algorytmami, narzędziami do analizy danych (przede wszystkim w środowisku Python). Nabyte kompetencje związane są z poznaniem i stosowaniem: metod i technik programowania, uczenia maszynowego, metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów, zasad reprezentowania wiedzy oraz mechanizmów klasyfikujących, technik obliczeniowych oraz technik programowania wspomagających pracę analityka, metod dotyczących wizualizacji danych statystycznych.

Więcej informacji

Coming soon - DATA ANALYSIS AND ENGINEERING (in English language) - online studies

Data analysis involves collecting and examining data to draw conclusions and make decisions. The information obtained can be used in many ways, for example to build a business strategy or ensure the safety and efficiency of an engineering project.

Data collection and analysis is becoming fundamental in most industries. Data can help companies make decisions on a variety of issues. Data science is not only collecting and analyzing information, it is the ability to predict the future and verify the effects of decisions made in the past.

Postgraduate studies Data Analysis and Engineering at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn last two semesters and are conducted online on the Google Workspace platform. Classes are recorded and made available to listeners.

A graduate of postgraduate studies is characterized by the following competences: uses IT tools for data acquisition, processing and analysis, programs in Python, has knowledge of statistical methods and machine learning, applies them to the analysis of data sets from various sources, implements known algorithms in the field of with computer visualization, uses properly selected programming environments to design, create, modify and manage databases.

Więcej informacji

Zaawansowane Metody Analizy i Eksploracji Danych - STUDIA ONLINE

Wszystkie przedmioty są realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem pakietu Google Workspace.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najbardziej popularnymi technikami, algorytmami, narzędziami do analizy danych (m.in. w środowisku GNU R). Nabyte kompetencje związane są z poznaniem i stosowaniem metod i technik programowania wspomagajacych pracę analityka, metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk, narzędzi analizowania procesów masowych, metod dotyczących wizualizacji danych statystycznych.

Więcej informacji

Data Science w Python - STUDIA ONLINE

Wszystkie przedmioty są realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem pakietu Google Workspace. Zajęcia są nagrywane i udostępniane słuchaczom.

Absolwent potrafi łączyć różne elementy z zakresu statystki i informatyki: programowania, zastosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych, przetwarzania danych. Umie operować językiem programowania wykorzystywanym w analizie danych (Python lub R), ma wiedzę na temat przechowywania danych (w bazach SQL i no-SQL), i ich wizualizacji, umie stosować algorytmy uczenia maszynowego do rozwiązywania praktycznych problemów, zna w podstawowym zakresie narzędzia wykorzystywane w Big Data.

Więcej informacji

Zaawansowane Technologie Informatyczne - STUDIA ONLINE

Wszystkie przedmioty są realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem pakietu Google Workspace. Zajęcia są nagrywane i udostępniane słuchaczom.

Absolwent jest zaznajomiony z procesem programowania w języku Python. Słuchacze nabywają podstawowej wiedzy z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, a także baz danych. Absolwent  potrafi zaprojektować i wykonać aplikację internetową w środowisku programistycznym Python (Framework Django). Poznaje również możliwości wykorzystania Internetu w pozyskiwaniu wiedzy oraz jej przetwarzaniu.

Studia skierowane są do pracowników: banków, instytucji ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych, instytucji administracji państwowej i samorządowej, itp.

 

Więcej informacji

Informatyka dla nauczycieli (STUDIA HYBRYDOWE) - studia kwalifikacyjne

Studia podyplomowe w zakresie Informatyki dla nauczycieli są studiami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu i przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu informatyka posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 890).

Absolwent studiów podyplomowych Informatyka dla nauczycieli, posiada wiedzę szczegółową związaną z najbardziej popularnymi technikami programowania, algorytmami, narzędziami i oprogramowaniem stosowanymi w pracy nauczyciela informatyki.

Więcej informacji

Matematyka dla nauczycieli (STUDIA HYBRYDOWE) - studia kwalifikacyjne

Studia podyplomowe z Matematyki są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. matematyki, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - (Dz.U. z 2021r., poz. 890).

Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania jednego przedmiotu, które chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na oświatowym rynku pracy.  Obejmują przygotowanie do nauczania matematyki w każdym typie szkół.

Absolwent studiów podyplomowych z matematyki zgodnie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami jest przygotowany do twórczego sposobu rozwiązywania problemów teoretycznych oraz praktycznych w zakresie podstawowych działów matematyki.

Studia realizowane w formie hybrydowej (online/stacjonarnej).

 

Więcej informacji