UWAGA

Ogłaszamy nowy nabór na studia podyplomowe
edycja 2021/2022 OD PAŹDZIERNIKA 2021!!!
DOFINANSOWANE STUDIA PODYPLOMOWE OD 20% DO 80% DLA KAŻDEGO
ZADZWOŃ 664 31 55 25!

Kierunki

Zaawansowane Metody Analizy Danych i Data Mining w Biznesie

Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Słuchacze nabywają zaawansowanej wiedzy z zakresu analizy danych, wykonywania badań statystycznych oraz Data Mining.

Przygotowują do pracy w: bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

Więcej informacji

Zaawansowane Technologie Informatyczne

Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Absolwent jest zaznajomiony z procesem programowania w języku Python. Słuchacze nabywają podstawowej wiedzy z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, a także baz danych. Absolwent  potrafi zaprojektować i wykonać aplikację internetową w środowisku programistycznym Python (Framework Django). Poznaje również możliwości wykorzystania Internetu w pozyskiwaniu wiedzy oraz jej przetwarzaniu.

Studia skierowane są do pracowników: banków, instytucji ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych, instytucji administracji państwowej i samorządowej, itp.

Więcej informacji

Data Science w Praktyce

Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Absolwent potrafi łączyć różne elementy z zakresu statystki i informatyki: programowania, zastosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych, przetwarzania danych. Umie operować językiem programowania wykorzystywanym w analizie danych (Python lub R), ma wiedzę na temat przechowywania danych (w bazach SQL i no-SQL), i ich wizualizacji, umie stosować algorytmy uczenia maszynowego do rozwiązywania praktycznych problemów, zna w podstawowym zakresie narzędzia wykorzystywane w Big Data.

Więcej informacji

Studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli - Matematyka

Studia podyplomowe z Matematyki są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. matematyki, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - Dz.U. 2019 poz. 1450.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania jednego przedmiotu, które chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na oświatowym rynku pracy.  Obejmują przygotowanie do nauczania matematyki w każdym typie szkół.

Więcej informacji

Data Science w Python - STUDIA ONLINE

Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Wszystkie przedmioty są realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem pakietu G Suite.

Absolwent potrafi łączyć różne elementy z zakresu statystki i informatyki: programowania, zastosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych, przetwarzania danych. Umie operować językiem programowania wykorzystywanym w analizie danych (Python lub R), ma wiedzę na temat przechowywania danych (w bazach SQL i no-SQL), i ich wizualizacji, umie stosować algorytmy uczenia maszynowego do rozwiązywania praktycznych problemów, zna w podstawowym zakresie narzędzia wykorzystywane w Big Data.

Więcej informacji

Zaawansowane Metody Analizy i Eksploracji Danych - STUDIA ONLINE

Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Wszystkie przedmioty są realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem pakietu G Suite.

Słuchacze nabywają zaawansowanej wiedzy z zakresu analizy danych, wykonywania badań statystycznych oraz Data Mining.

Przygotowują do pracy w: bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

Więcej informacji