UWAGA

Ogłaszamy nowy nabór od października na studia podyplomowe
edycja 2022/2023
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA OD 20%
ZADZWOŃ 664 31 55 25!

Kierunki

Informatyka dla nauczycieli (STUDIA HYBRYDOWE) - studia kwalifikacyjne

Studia podyplomowe w zakresie Informatyki dla nauczycieli są studiami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu i przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu informatyka posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 890).

Absolwent studiów podyplomowych Informatyka dla nauczycieli, posiada wiedzę szczegółową związaną z najbardziej popularnymi technikami programowania, algorytmami, narzędziami i oprogramowaniem stosowanymi w pracy nauczyciela informatyki.

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania 80%, więcej informacji pod tel. 664 31 55 25

Więcej informacji

Matematyka dla nauczycieli (STUDIA HYBRYDOWE) - studia kwalifikacyjne

Studia podyplomowe z Matematyki są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. matematyki, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - (Dz.U. z 2021r., poz. 890).

Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania jednego przedmiotu, które chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na oświatowym rynku pracy.  Obejmują przygotowanie do nauczania matematyki w każdym typie szkół.

Absolwent studiów podyplomowych z matematyki zgodnie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami jest przygotowany do twórczego sposobu rozwiązywania problemów teoretycznych oraz praktycznych w zakresie podstawowych działów matematyki.

Studia realizowane w formie hybrydowej (online/stacjonarnej).

 

Więcej informacji

Zaawansowane Metody Analizy i Eksploracji Danych - STUDIA ONLINE

Wszystkie przedmioty są realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem pakietu Google Workspace.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najbardziej popularnymi technikami, algorytmami, narzędziami do analizy danych (m.in. w środowisku GNU R). Nabyte kompetencje związane są z poznaniem i stosowaniem metod i technik programowania wspomagajacych pracę analityka, metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk, narzędzi analizowania procesów masowych, metod dotyczących wizualizacji danych statystycznych.

Przygotowują do pracy w: bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

Więcej informacji

Data Science w Praktyce - STUDIA ONLINE

Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Absolwent potrafi łączyć różne elementy z zakresu statystki i informatyki: programowania, zastosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych, przetwarzania danych. Umie operować językiem programowania wykorzystywanym w analizie danych (Python lub R), ma wiedzę na temat przechowywania danych (w bazach SQL i no-SQL), i ich wizualizacji, umie stosować algorytmy uczenia maszynowego do rozwiązywania praktycznych problemów, zna w podstawowym zakresie narzędzia wykorzystywane w Big Data.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najbardziej popularnymi technikami, algorytmami, narzędziami i oprogramowaniem stosowanym w Data Science oraz w Big Data.

Wszystkie przedmioty są realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem pakietu Google Workspace.

Więcej informacji

Zaawansowane Technologie Informatyczne - STUDIA ONLINE

Absolwent jest zaznajomiony z procesem programowania w języku Python. Słuchacze nabywają podstawowej wiedzy z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, a także baz danych. Absolwent  potrafi zaprojektować i wykonać aplikację internetową w środowisku programistycznym Python (Framework Django). Poznaje również możliwości wykorzystania Internetu w pozyskiwaniu wiedzy oraz jej przetwarzaniu.

Studia skierowane są do pracowników: banków, instytucji ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych, instytucji administracji państwowej i samorządowej, itp.

Wszystkie przedmioty są realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem pakietu Google Workspace.

Więcej informacji

Data Science w Python - STUDIA ONLINE

Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Wszystkie przedmioty są realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem pakietu G Suite.

Absolwent potrafi łączyć różne elementy z zakresu statystki i informatyki: programowania, zastosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych, przetwarzania danych. Umie operować językiem programowania wykorzystywanym w analizie danych (Python lub R), ma wiedzę na temat przechowywania danych (w bazach SQL i no-SQL), i ich wizualizacji, umie stosować algorytmy uczenia maszynowego do rozwiązywania praktycznych problemów, zna w podstawowym zakresie narzędzia wykorzystywane w Big Data.

Więcej informacji

Zaawansowane Metody Analizy Danych i Data Mining w Biznesie

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najbardziej popularnymi technikami, algorytmami, narzędziami do analizy danych (m.in. w środowisku GNU R). Nabyte kompetencje związane są z poznaniem i stosowaniem metod i technikprogramowania, metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów, narzędzi analizowania procesów masowych, zasad reprezentowania wiedzy oraz mechanizmów klasyfikujących, technik obliczeniowych oraz technik programowania, wspomagających pracę analityka, sposobów ilustracji obliczeń symbolicznych za pomocą pakietów oprogramowania, metod dotyczących wizualizacji danych statystycznych.

Przygotowują do pracy w: bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

Więcej informacji